Östersjön är ett älskat och nyttjat hav, men för att Östersjöns ekosystem ska klara av klimatförändringarna och för att vi ska kunna använda havet fullt ut måste vi ta hand om det. Inför valet 2022 presenterar Östersjöcentrum tio viktiga åtgärder som bör genomföras under kommande mandatperiod.