I Sverige använder vi ungefär 140 liter vatten om dagen per person, men om vattnet som går åt till produktion av mat, kläder och varor, räknas in stiger den siffran till ungefär 3 900 liter. WaterAid släpper inför Världsvattendagen rapporten ”Beneath the Surface” som belyser hur produktion och konsumtion påverkar människors tillgång till rent vatten.