I val där utgången spås bli jämn, där flera kandidater har chans att vinna, är risken för valfusk och röstköp större. Det gäller i första hand nya demokratier. Opinionsundersökningar som visar hur jämnt ett val förväntas bli påverkar inte bara politikers agerande, utan också hur människor väljer att rösta, enligt en avhandling vid Göteborgs universitet.