Varor som är behandlade med biocider, en typ av bekämpningsmedel, saknar ofta rätt märkning. Det visar en granskning som Kemikalieinspektionen har gjort tillsammans med några av Sveriges kommuner. Varannan biocidbehandlad vara som kontrollerades i Sverige hade brister i märkningen. Kontrollerna har varit en del i ett europeiskt tillsynsprojekt.