Minst 119 000 människor dog på grund av organiserat våld under 2021, framgår i en rapport från Uppsala Conflict Data Program. Det är en ökning med 46 procent jämfört med året innan. ”Efter en stadig nedgång i konfliktvåld under flera år ser vi nu tyvärr att trenden har vänt. Det är framförallt det kraftigt eskalerade våldet i Afghanistan, Etiopien och Jemen som bidragit till denna ökning”, säger Shawn Davies, forskningsassistent på UCDP i ett pressmeddelande.