Vid en akut kris är det viktigt att allmänheten förstår vad som har hänt och hur den ska förhålla sig till det. Men de stora informationsmängderna på sociala medier kan skapa otydlighet, enligt en ny studie vid Umeå universitet. Forskarna har undersökt hur information om ett misstänkt terrordåd i Londons tunnelbana 2017 spreds. Larmet, som visade sig vara falskt, skapade stor osäkerhet hos allmänheten och på sociala medier spreds olika uppgifter snabbt.