Ett viktigt steg har tagits för renare luft och ökad folkhälsa i Europa. Enligt en ny överenskommelse ska nya gränsvärden för luftkvalitet uppfyllas senast 2030. EU-parlamentet och ministerrådet har nu tagit ett första steg och nått en preliminär överenskommelse kring ett nytt luftkvalitetsdirektiv. ”Det här är ett viktigt steg i arbetet mot att nå miljömålet Frisk luft”, säger Johan Genberg Safont på Naturvårdsverket.