Det går bra för sik, kolja och vitling, visar Havs- och vattenmyndighetens översikt Fisk- och skaldjursbeståndet i svenska hav och sötvatten. För strömming, torsk och gädda ser det sämre ut. I den årliga rapporten, som tas fram av SLU Aqua, analyseras tillståndet för de mest fiskade arterna i havet och i Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren.