Småhus med äganderätt är den vanligaste boendeformen för barn i Sverige. Men för barn med utländsk bakgrund, ensamstående föräldrar och i familjer med lägre inkomstnivå är det vanligast att bo i hyresrätt. Andelen barn som bor i hyresrätt varierar mellan 2 procent i Vallentuna och 49 procent i Landskrona, rapporterar SCB.