Att människor som lever i ett visst område ofta har liknande utbildningsnivå, inkomst, bakgrund och boendeform, exempelvis villa eller hyresrätt, är känt. En ny undersökning visar att det även finns skillnader i hur vi reser varje dag; ofta rör vi oss i områden som liknar de vi bor i. Det rapporterar SCB.