Många sedimentområden i Sverige är påverkade av olika föroreningar. Behoven av att åtgärda förorenade sedimentområden för att få en frisk vattenmiljö är stora.

”I samarbete med länsstyrelserna och vattenmyndigheterna har vi bland annat valt ut och undersökt sediment i ett åttiotal områden runt om i Sveriges sjöar och kustområden”, berättar Jon Engström på Naturvårdsverket.