Ett EU-projekt, som leds av Örebro universitet, har fått över 78 miljoner kronor från EU-kommissionen för att undersöka länken mellan hormonstörande kemikalier och fettlever.