På offentliga platser för motion och idrott dominerar pojkar och män. I en ny studie visar forskare vid Malmö universitet hur utegym, fotbollsplaner och andra miljöer kan bli mer inkluderande för flickor och kvinnor. Det kan handla om att sätta upp basketkorgar på olika höjd och även på utsidan av arenorna, eller om att ta hjälp av stödpersoner i form av exempelvis aktiva baskettjejer.