En avhandling i psykologi på Högskolan i Gävle föreslår att röstanalyser skulle kunna användas för att avslöja en person som förställer sin röst. Det skulle till exempel kunna användas för att med hjälp av dataprogram bekämpa övergrepp på barn på internet, då vuxna män ofta försöker låta yngre för att komma i kontakt med barn. Avhandlingen har fokuserat på åldersbedömningar utifrån röster.