Gener som gör bakterier resistenta mot antibiotika är mycket mer utbredda i vår omgivning än man tidigare känt till. En ny studie från Chalmers och Göteborgs universitet visar att resistensgener finns hos bakterier i nästan alla miljöer, och riskerar att spridas och förvärra problemet med bakterieinfektioner som inte kan behandlas med antibiotika.