Samhället bör stå för notan när krav på rening av läkemedelsrester införs. Det menar forskare vid Centrum för antibiotikaresistensforskning, CARe, vid Göteborgs universitet i en artikel i tidskriften Public Health Ethics.