Över 5600 synpunkter från företag, organisationer och privatpersoner har lämnats in till EU:s kemikaliemyndighet om förslaget om att begränsa PFAS. Det är fler synpunkter än myndigheten någonsin har tagit emot, rapporterar Kemikalieinspektionen.