Kemikalieinspektionen har beslutat att ge dispens för tre bekämpningsmedel som används mot oönskad växtlighet i spannmålsodlingar. Skälet är att den regniga sommaren skapat ett läge som innebär akut fara för spannmålsproduktionen, enligt Kemikalieinspektionen.