Forskare har hittat miljögiftet PCB i bottenprover på åtta tusen meters djup i Stilla havet, rapporterar Stockholms universitet. Medan organiskt kol bryts ner anrikas i stället långlivat PCB i havsdjupet.