Forskare på flera håll i världen undersöker sedan tidigare på om hundar skulle kunna användas för att upptäcka covid 19, för att hitta smittade personer på exempelvis flygplatser. Nu genomförs en svensk studie på Uppsala universitet i samarbete med bland annat vårdcentraler, där doftprover ska tas på personer med och utan covid 19. Doftproverna ska sedan användas för att träna hundar att spåra sjukdomen.