Vattkoppsvaccin för barn och bältrosvaccin för äldre – det är inte alltid självklart att vaccinering är kostnadseffektivt. I en studie vid Göteborgs universitet konstateras att vaccineringar generellt är viktiga för folkhälsan, men att samhällsekonomiska avvägningar fortfarande behöver göras. Att vaccinera barn mot vattkoppor sparar pengar, men bältrosvaccin för äldre gör det inte, enligt studien.