Många fisk- och fågelarter i Östersjön mår allt sämre. En hypotes som har lagts fram är att de lider av tiaminbrist. Samtidigt har orsakerna till tiaminbrist varit okända. I en ny rapport från Havsmiljöinstitutet sammanfattas dagens kunskaper om tiaminbrist. Forskarna föreslår också områden där mer forskning skulle behövas.