Under torra somrar blir problem med dricksvatten vanligare. En avhandling vid Lunds universitet visar att nya metoder för rening av avloppsvatten skulle kunna lösa en del av problemen. I dag renas bara avloppsvatten tillräckligt för att kunna släppas ut i naturen. Avhandlingen visar att genom att rena det ytterligare skulle det relativt enkelt användas för att vattna jordbruksmark med, men även som dricksvatten. Det skulle i så fall vara ett billigare alternativ än att avsalta havsvatten.