Länsstyrelsen Kalmar län har upptäckt en för Sverige ny invasiv främmande art i Alsterån – den vattenlevande växten kamslinga. Arten finns på EU:s lista över invasiva främmande arter vilket innebär att den är förbjuden att importera, odla och släppa ut i naturen. Kamslingan kan ha hamnat i Alsterån för att någon tömt sitt akvarium där. Det rapporterar Havs- och vattenmyndigheten.