En rapport framtagen av forskare vid Lunds universitet pekar på att nanoplaster inte behöver vara skadliga för akvatiska organismer. Rapporten har utgått från nanoplastpartiklar som kan tänkas uppkomma i hav- och vattendrag, och dess resultat överraskar.