Projektet Testbed PFAS har utvärderat olika tekniker för att rena vatten och jord från PFAS-föroreningar. Det har resulterat i att vetenskapligt testade metoder för rening av förorenat vatten nu är färdiga att tas i bruk. För effektiv rening av PFAS-föroreningar i jord behövs nya tekniker som kan komplettera nuvarande strategier, rapporterar RISE.