Kemikalieinspektionen har beviljat undantag från kravet på produktgodkännande för tre växtskyddsmedel mot granbarkborrar. Medlen används för att fånga in granbarkborrar inom skogsbruket för att undvika stora skador på skogen. Kemikalieinspektionens dispenser gäller produkterna TYPO-Lab A10, Typosan IPS och Phero-X-Lure IT.