Doftande växter som pelargon, lavendel och barrträd kan ha positiv inverkan på din hälsa. Under en studie vid SLU kartlades hur naturliga dofter framkallar associationer, känslor och fysiska reaktioner hos den som drabbats av stressrelaterad sjukdom. Iakttagelserna kan komma till nytta inom både naturbaserad terapi och trädgårdsföretagande.