En nationell undersökning ska studera förekomsten av sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin. I slutet av april skickas en enkät till slumpmässigt utvalda studenter, doktorander och anställda, rapporterar Stockholms universitet.