LKAB har påträffat missbildade abborrar i ett vattensystem som tar emot vatten från verksamheten. En till två procent av abborrarna hade missbildade underkäkar, gällock och ryggrader.