Antalet trångbodda personer i Sveriges flerbostadshus har sjunkit de senaste åren, visar statistik från SCB. Med trångboddhet menas att det bor fler än två personer i något av lägenhetens sovrum. Enligt den definitionen är drygt 744 000 personer trångbodda i Sverige. Det motsvarar 16,6 procent av befolkningen i flerbostadshus.

– Andelen personer i flerbostadshus som bor trångt är nu ungefär lika stor som för tio år sedan. Men befolkningen har ju vuxit under den tiden. Antalet trångbodda personer är nästan 21 procent fler än 2012, säger Malin Forsberg, statistiker på SCB.