År 2025 förväntas millennials vara den största generationsgruppen på våra arbetsplatser. För denna grupp är jämställdhet och hållbarhet viktiga faktorer. Deras upplevelse är dock att organisationer uttrycker sina värderingar bättre på papper än praktiken, säger Hope Witmer, organisationsforskare vid Malmö universitet.