Utsläpp från kopparbaserade båtbottenfärger är ett välkänt miljöproblem som skulle kunna undvikas enligt en ny studie. Forskare från Chalmers, Göteborgs universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet har visat att giftfri silikonbaserad båtbottenfärg var bättre på att hålla påväxt borta, jämfört med de kopparbaserade båtbottenfärger som testades. Att silikonfärgen dessutom är mer miljövänlig gör resultatet än mer intressant.