En fjärdedel av världens befolkning lever i regioner med extremt hög vattenstress, enligt en ny rapport gjord av World Resources Institute.