Industrins råplast kan leda till stora mängder mikroplast i vatten nära utsläppskällorna. Men de flesta plastpartiklar i haven är fragment av större plast. Åtgärder mot mikroplasten bör därför inriktas på en minskad plastkonsumtion och förbättrad avfallshantering. Det framgår av en ny avhandling från Göteborgs universitet.