Storspiggen har kommit att dominera stora delar av Sveriges ostkust. En lösning för att åter få balans i ekosystemen skulle kunna vara att minska strömmingsfisket, menar forskare från bland annat Stockholms universitet i en ny kunskapssammanställning. Bristen på stor strömming och rovfisk är en huvudorsak till storspiggens framfart.