Reningen av vattnet som når Östersjön har förbättrats, men inflödet av fosfor – som bidrar till övergödningen – ökar i Stockholms skärgård. I en rapport som ges ut av Svealands kustvattenvårdförbund konstaterar författarna att fosforn i Stockholms skärgård kommer in från det öppna havet.