Vilka jästarter finns naturligt i honung, och hur bidrar de till bins hälsa? Det ska forskare vid Chalmers ta reda på. Tack vare bidrag från svenska biodlare har forskarna nu en unik samling jäststammar från svensk honung.