Måsar kan vara bärare av gener som gör bakterier resistenta mot antibiotika, enligt forskning från Linköpings universitet. ”Vi hittar ofta AMR-gener hos måsar som är identiska med de som finns hos människor. Det tyder på att det finns ett utbyte av gener mellan oss,” säger forskaren Jonas Bonnedahl.