Sex av tio barn i åldern 12 till 18 år trivs mycket bra i skolan, där de flesta har vänner att umgås med. Vart fjärde barn önskar dock att det var färre prov och läxförhör. Flickor lägger mer tid än pojkar på läxläsning. Sju av tio flickor läser läxor tre timmar eller mer varje vecka, rapporterar SCB.