Tidiga insatser och högre kvalitet på samhällsvård – då minskar risken för att utsatta barn och unga ska begå brott. Det framgår av en ny forskningsrapport som publiceras av SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle. Sett till de sociala och ekonomiska kostnaderna för brottslighet är det också tydligt att det är värt att satsa resurser på att förbättra samhällsvården.