Södra delen av jordklotet är värst drabbat av läkemedelsrester i vattendrag. Det visar en internationell studie där forskare har tittat på förekomsten av läkemedel i olika delar av världen. I Sverige har Fyrisån i Uppsala undersökts, och koncentrationen av läkemedel där är förhållandevis låg. De mest förorenade vattendragen finns i länder söder om Sahara, södra Asien och Sydamerika.