Kvinnors dubbla ansvar för både arbete och familj förkortar livslängden och ökar den stressrelaterade dödligheten, enligt en rapport från IFAU – Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.