Skogsindustrin domineras av män medan breddad rekrytering och ökad jämställdhet efterfrågas av skogsbolagen, men samtidigt förväntas kvinnorna bidra med fler nyttor än männen, visar en ny studie från Mittuniversitetet.