Två år, så mycket förlängs tiden till första jobbet för kvinnliga flyktingar och anhöriginvandrare som redan före flytten har familj i Sverige jämfört med dem som inte har familj här. Det visar en ny avhandling i sociologi vid Stockholms universitet.