Trots minskat fiske är torskbeståndet i Kattegatt fortfarande mycket lågt. Samtidigt har antalet knubbsälar ökat de senaste årtiondena och befinner sig historiskt sett på mycket hög nivå. Forskare vid SLU ska nu ta reda på vilken betydelse knubbsälen har för torskens återhämtning.