– Mitt svar är glasklart: det gör jag med glädje.

Det beskedet ger miljöminister Annika Strandhäll som svar på ett upprop från svenska forskare att verka för FN-panel mot miljögifter.

– Jag tycker det är oerhört glädjande att Sverige fortsatt vill vara i framkant vad gäller miljögiftsfrågor, säger Ingrid Ericson Jogsten i ett pressmeddelande från Örebro universitet.