I delar av Stockholms skärgård har siktdjupet ökat med över en meter, jämfört med för sex år sedan. Det hänger ihop med en minskad näringstillförsel i form av minskade kväveutsläpp från bland annat jordbruk och reningsverk. Det framgår i rapporten Svealandskusten 2021.