Både EU-kommissionen och den svenska regeringen har nyligen presenterat handlingsplaner för cirkulär ekonomi. En förutsättning för att lyckas är att material och varor är giftfria redan från början, skriver Per Ängquist, Generaldirektör för Kemikalieinspektionen i en debattartikel i Alltinget.