Inspektörer från Kemikalieinspektionen och Tullverket har kontrollerat smycken och elektronik på Arlandas tullager och letat efter ämnen som är cancerframkallande, allergiframkallande eller farliga för hälsa och miljö. Kemikalieinspektionen och Tullverket samarbetar sedan en tid för att stoppa varor med otillåtet kemikalieinnehåll vid gränsen.

”Det syns inte på smyckena att de innehåller farliga ämnen så att kunna stoppa dem redan vid gränsen är ett effektivt sätt att jobba på. Företag som tar sitt kemikalieansvar ska inte behöva konkurrera med företag som inte gör det,” säger Frida Ramström, inspektör på Kemikalieinspektionen.